Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 141 až 142

Výroční schůze

[25.2.1986]


Dne 25.2.1986 se konala v zasedací místnosti statku výroční schůze BSP.

Zahájení schůze provedla s. Herinková přivítáním členů brigády a zvláště pak hostů. Seznámila přítomné s programem schůze.

Zprávu o činnosti přednesla s. Vandělíková. Zdůraznila, že rok 1985 byl rokem jubilejním. Oslavili jsme v něm 40. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou a na počest tohoto jubilea byl uzavřen i náš závazek, kterým se naše práce řídila. Podotkla, že i dnešní den je den významný, neboť si připomínáme vítězství pracujícího lidu.

Celý minulý rok byl bohatý na kulturní a politické události. V lednu bylo uskutečněno setkání BSP našeho statku s BSP patronátního závodu Centrotex. Slavnostního představení „Lucerna“ v Národním divadle se zúčastnily naše členky s. Malíková a Jelínková. V měsíci srpnu se vybrané členky zúčastnily návštěvy Domu sovětské kultury v Praze, kam pořádal zájezd SČSP. Dále jsme navštívily bazar dětského ošacení,

List 142

pořádaný v budově Centrotexu. V měsíci květnu jsme v Týnci n./Sáz. obdivovali taneční umění souboru z Moskvy a při této příležitosti byl našemu kolektivu udělen „Pamětní list“ OV SČSP. V loňském roce jsme zakoupili opět známku solidarity v hodnotě 50 Kčs.

Bylo dohodnuto, že setkání brigád v Centrotexu dne 27.2.1986 se zúčastní s. Voborová a Malíková. Letošního roku bude požádáno o bronzový odznak pro s. Voborovou a stříbrný odznak s. Váňové a Budilové Aleně. Dále bylo dohodnuto, že kroniku povede nadále s. Šenoltová, za spolupráce s. Kramperové. Jednatelkou byla jmenována s. M. Červenková. Starat o nástěnku se bude s. Voborová, ing. Urbánková a Vávrová.

V diskusi promluvil patron brigády s. ing. Pištěk. Hodnotil kladně práci brigády a nástěnkovou propagaci. Za odbočku SČSP promluvil s. Zamrazil. S. ing. Peterka zhodnotil v závěru naši schůzi i práci brigády kladně.

Usnesení ke schůzi přednesla s. Kramperová. Se závazkem, který je rovněž plánem na r. 1986, seznámila přítomné s. Malíková.

Zpět