Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 140

Schůze

[28.1.1986]


Dne 28.1.1986 se sešli členové naší brigády na krátkou pracovní schůzi.

Předsedkyně BSP s. Vandělíková přivítala přítomné a uvedla, že se scházíme hlavně proto, aby nás seznámila se socialistickým závazkem, který je rovněž plánem práce na rok 1986. Tento závazek přečetla a k jednotlivým bodům se rozvinula diskuse.

Jako další jsme přijali za nové členky naší brigády s. Evu Budilovou, která pracuje ve mzdové účtárně, a s. ing. Urbánkovou, která převzala práci po L. Bursíkové. Obě k nám nastoupili během roku 1985.

Dále se hovořilo o tom, že by naše brigáda měla uspořádat v r. 1986 zájezd. Byly různé názory a nakonec bylo dohodnuto, že přesnou trasu zájezdu stanovíme do výroční členské schůze, která bude v měsíci únoru.

Závěr schůze provedla s. Vandělíková a poděkovala všem za účast.

Zpět