Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 138

Setkání s důchodci a členská schůze DV ROH

[15.11. a 18.11.1985]


Naše brigáda byla požádána o výpomoc při rozvážení jídel dne 15.11.1985 na setkání statkových důchodců v Přestavlkách. Na této akci se podílelo 6 členek naší brigády. S. ředitel seznámil důchodce s hospodařením statku. Dále následoval kulturní program. K poslechu zahrála dechová hudba „Skalačka“ z JZD Skalka – Jankov z jižních Čech. Setkali jsme se tam také se dvěma bývalými členkami naší brigády Martou Rungeovou a Liduškou Hubertovou. Setkání důchodců se všem líbilo.


V pondělí dne 18.11.1985 se konala v zasedací místnosti statku členská schůze DV ROH ředitelství statku, na které byli přítomni kromě ostatních zaměstnanců ředitelství i členové naší brigády. S hospodařením za uplynulé období seznámil přítomné ředitel s. ing. Hála. Dále promluvil náměstek ing. Peterka, s. Kukačka, předseda ZV ROH a ekonom s. Pištěk. Po projevu podaly s. Herinková a Vandělíková občerstvení. K poslechu i tanci zahrál harmonikář s. Lagron.

Zpět