Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 137

Plnění závazků BSP ČSP

[15.11.1985]


Týdeník Jiskra ve svém čísle 15.11.1985 otiskl článek „Nejlepší v zemědělství“, kde zveřejňuje plnění závazku uzavřeného na počest 40. výročí osvobození u BSP, které nesou název ČSP.

I naše brigáda patří mezi nejlepší nejen na okrese Benešov, ale i v rámci kraje.


[vlepený výstřižek z novin:]


Nejlepší v zemědělství

Většina BSP v zemědělství, které nesou název ČSP, si ve své práci vedou příkladně a své závazky, uzavřené na počest 40. výročí osvobození, si svědomitě plní a někteří i překračují.

Většina závazků je zaměřena na splnění hospodářských úkolů posledního roku 7. pětiletky, v oblasti svazové pak na využívání sovětských pokrokových metod a zkušeností, na pomoc při akcích z volebních programů, pořádání besed a setkání se sovětskými turisty a podobně.

Ve své práci si příkladně vedou zejména kolektiv BSP ČSP dvouřadé stáje JZD Pravonín, BSP ČSP lesního závodu Vlašim a Polesí Votice, BSP ČSP ZNZ Benešov, BSP ČSP Vodárny Želivka. Z ekonomických úseků pak ekonomický úsek Státního statku Benešov a Votice. Tyto kolektivy se řadí mezi nejlepší nejen na okrese Benešov, ale i v rámci kraje.

V současné době vyzvaly BSP ČSP ČKD Polovodiče Benešov a BSP ČSP Metaz Týnec všechny kolektivy k odpracování jedné směny zdarma na fond postižených v Mexiku. Věříme, že i ostatní kolektivy pomoc se svými členy projednají a podle svých možností se k těmto výzvám přidají.

Komise pracovní iniciativy BSP ČSP připravují politicko-organizační zabezpečení besed a pracovních porad BSP ČSP, které budou probíhat v prosinci a lednu. Na těchto poradách budou kolektivy hodnotit svoji práci za rok 1885 a vytyčovat úkoly a závazky na rok 1986, které budou uzavírány na počest konání XVII. sjezdu KSČ a XXVII. sjezdu KSSS. Věříme, že všechny kolektivy ČSP budou tomuto úkolu věnovat náležitou pozornost a že se nadále budou řadit mezi nejlepší BSP v rámci okresu.

Zpět