Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 133

Setkání brigád čs.-sovětského přátelství

[20.5.1985]


OV SČSP v Benešově pořádal dne 20.5.1985 setkání brigád našeho okresu, které nesou název BSP československo-sovětského přátelství.

Toto setkání se uskutečnilo odpoledne v kulturním domě v Týnci nad Sázavou.

Za naši brigádu se slavnostního setkání zúčastnila předsedkyně brigády s. Vandělíková, dále s. Herinková, Malíková a Šenoltová.

Slavnostní projev přednesl předseda OV KSČ v Benešově s. ing. Císař. Po skončení projevu byly předány zástupcům jednotlivých brigád pamětní listy předsedou OV SČSP s. Císařem, tajemnicí OV SČSP s. Peterkovou, s. Volným za ČÚV SČSP a s. Škorpovou za KV SČSP.

Pamětní list za naši brigádu převzala s. Vandělíková. Tento pamětní list si zasklený vyvěsíme.

Ve druhé části slavnostního odpoledne vystoupil sovětský soubor písní a tanců z Moskvy „Suvenýr“.

Zpět