Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 127

Setkání BSP Centrotex Praha

[24.1.1985]


[vlepený novinový výstřižek, týdeník Jiskra, nedatováno:]


Setkání kolektivů brigád


Na Státním statku ve Voticích se 24. ledna 1985 uskutečnilo setkání kolektivů BSP patronátního závodu Centrotex z Prahy 4. Hosté se úvodem seznámili s některými moderními provozy zemědělské velkovýroby, kde se živě zajímali o zemědělskou problematiku.


Součástí návštěvy byla i výjezdní prohlídka Českého Meránu. V další části proběhla v Kulturním domě v Přestavlkách beseda o činnosti obou podniků. V úvodu besedy ředitel statku ing. J. Hála informoval hosty o výsledcích dosažených na všech úsecích výrob a poukázal i na další směry rozvoje statku. Také náměstek generálního ředitele Centrotex ing. Vykopal seznámil účastníky s výsledky svého podniku. Oboustranně kladně byla hodnocena dosavadní činnost přispívající ke vzájemné spolupráci. Ukázalo se, že vedle vzájemné patronátní výpomoci bude příště účelné věnovat pozornost prohlubování spolupráce i v oblasti kulturně společenské. Zástupci kolektivů BSP si z tohoto setkání odnesli dobré poznatky pro svou budoucí práci.


P. Šoulavý

[konec výstřižku]


Jak je vidět z týdeníku „Jiskra“, sešli se dne 24.1.1985 zástupci kolektivů BSP našeho podniku a patronátního závodu Centrotex Praha.

Rovněž z naší brigády se zúčastnili zástupci tohoto setkání. Po obědě, který byl připraven v ZJ Votice, byl odjezd autobusem na VKK Jestřebice, který si zástupci Centrotexu se zájmem prohlédli. Další prohlídku nám umožnili Radiokomunikace Sedlec, doprovázenou odborným výkladem.

Vlastní setkání proběhlo v kulturním domu v Přestavlkách. Došlo ke vzájemné výměně zkušeností z práce BSP obou podniků.

K poslechu i tanci zahrál orchestr Melodie ze Sedlce.

Zpět