Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Potvrzení objednávky 30 kalendářů od Tiskového a nakladatelského družstva Církve československé (26.8.1921)

[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 29-30]
[Fotokopie dokumentu]

Tiskové a nakladatelské družstvo církve československé z.sp.s.r.o. v Praze

V Praze, dne 28. srpna, 1921.

Bratři!

Ctěnou Vaši objednávku na 30 výtisků našeho rodinného kalendáře vedeme v bedlivém záznamu a také ji ihned po vyjití co nejpečlivěji vyřídíme.

Ježto jsme dle nynějších obvyklých obchodních podmínek museli zaplatiti tiskárně polovinu obnosu předem a zbytek účtu musíme složiti ihned po dokončení tisku, prosíme i Vás, abyste nám dle Vaší možnosti buď celý obnos, nebo aspoň polovinu zaslali také předem přiloženou složenkou pošt. spořitelny číslo 12.502.

Naším bratrům a sestrám bude zajisté lhostejno, zda složí poměrně nepatrný obnos za kalendář kč 9.-- dnes, nebo za měsíc, obnos ten neublíží nikomu a nám tím bude prospěno.

Vyhovte tedy naší žádosti pokud Vám možno ihned, prosíme Vás o to!

S bratrským pozdravem
Tiskové a nakladatelské družstvo
církve čsl.z.s.s r.o. v Praze

Dovolujeme si Vás zároveň upozorniti na náš kalendář nástěnný, který bude novinkou na kalendářním trhu dosud nestávající:

Bude totiž obsahovati mimo 12 měsíčních sloupců našeho kalendaria československého, ještě 12 měsíčních sloupců s kalendáriem historickým, v němž budou stručně označeny všechny důležité události na každý kalendářní den v roce připadající.

Kalendář u velikosti 35 x 55 cm bude umělecky litograficky upraven, ozdoben původním historickým obrazem v trojbarvotisku a cenu jeho vzhledem na četné přihlášky stanovíme pevně na Kč 5,--.

Při větším odběru poskytujeme poměrné nádavky a sice:
Při odběru do 50 kusů, přidáme na každých 10 kalendářů jeden,
"         "    od 50 do 200       "      "      "        10      "         dva a
"         "    "    200 kusů výše,"      "      "        10      "         tři kusy zdarma

Obchodníkům, průmyslníků atd. jimž doporučujeme nástěnný náš kalendář jako vhodný kalendář reklamní, účtujeme za přítisk jich firmy:
                     do 50 kusů .......  Kč 20.--
          od 50 do 100    "    .......  "   25.--
a za každých dalších 100 kusů    "  10.--

Doporučujte tedy náš nástěnný kalendář co nejvíce a zda-li jste jej dosud neobjednali, učiňte tak co nejdříve!

Zpět