Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 118

Předání stříbrných odznaků

[15.11.1984]


Dne 15.11.1984 se konala v zasedací místnosti statku schůze DV ROH ředitelství statku, na které byli přítomni též členové naší brigády.

Schůzi zahájil s. ing. Peterka a seznámil přítomné s výsledky za uplynulé období. K tomuto tématu promluvil rovněž ředitel s. ing. Hála a ekonom statku s. Pištěk. Přítomen byl zástupce OV KSČ s. Mudra.

Kromě ostatních bodů, které byly na této schůzi projednány, byly slavnostně předány stříbrné odznaky těmto členům BSP:

Pištěk Jiří
Pištěk František
Herinková Marie
Jelínková Helena
Kramperová Blanka
Malíková Jiřina
Mikulanda Jiří
ing. Šik Ondřej
Šenoltová Dáša
Šoulavý Pavel
Vandělíková Marie
Váňová Jaroslava
Vávrová Antonie
Vondrušková Miloslava

Zpět