Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 110

Výzva k odpracování mimořádné směny

[16.5.1984]

[vlepený dopis:]


Okresní výbor Svazu československo sovětského přátelství Benešov


Vedoucím BSP ČSP okresu Benešov


Vážený soudruhu,

dne 16. května 1984 uspořádal OV SČSP s komisemi pro pracovní iniciativu v zemědělství a průmyslu slavnostní aktiv BSP ČSP. Na tomto aktivu vyhlásil kolektiv BSP Jawa, provoz 5 Benešov následující výzvu:


Výzva kolektivu brigád socialistické práce okresu Benešov k odpracování jedné mimořádné směny ke 40. výročí SNP.


Náš 20 ti člený kolektiv BSP ČSP n.p. Jawa Benešov provoz 5, se obrací s výzvou na všechny kolektivy BSP ČSP i na ty, které teprve soutěží o získání tohoto titulu, ale i na BSP ostatní k odpracování jedné mimořádné směny do 29.8.1984 na počest 40. výročí SNP.

Vyhlášením této mimořádné směny chce náš kolektiv přispět k naplnění cílů KSČ, chceme rozvíjet ušlechtilé myšlenky čs.-sovětského přátelství. Dáme všechny své síly, schopnosti ku prospěchu míru, pokroku a bezpečnosti na celém světě.

Touto směnou chceme podpořit úsilí naší KSČ k zachování světového míru a spolupráce mezi národy. Dovolte nám vyslovit přesvědčení, že všechny kolektivy na našem okrese se k naší výzvě připojí a postaví se do řad bojovníků za světový mír a přátelství mezi národy.

Věříme, že i Tvá BSP ČSP se k výzvě kolektivu BSP ČSP z Jawy provozu 5 připojí a odpracuje 1 mimořádnou směnu na počest 40. výročí SNP.


komise pro pracovní iniciativu
v zem. a průmyslu při OV SČSP

Zpět