Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Štěpánka Kourova: Dětské představení [žáků III. roč. měšť. školy v Ml. Vožici]

[Kraj kalicha, r. II (1925), č. 9, str. 138]

Žáci III. roč. měšť. školy v Mladé Vožici sehráli 17. ledna 1925 zábavnou i poučnou divadelní hru „Dědek Klapzuba a jeho bába." Krátký obsah této pohádky jest: Chudí manželé, rodiče Kašpárkovi, vzali si za vlastní dva sirotky, které nemilosrdná teta vyhnala z domova. Ubohé děti bloudily lesem, až přišly do doupěte dědka Klapzuby a Ježibaby. Odtud je vysvobodil neohrožený Kašpárek, který dostal od kouzelníka zázračnou moc každého oslepiti řekl-li slova: „Tma buď v očích tvých!" Tak zbavil zraku dědka i Ježibabu a děti odvezl na kouzelném koštěti ku svým rodičům. Nejlépe ze všech líbil se mi odvážný Kašpárek, který se nebál ani na čertova záda vlézti. Postavou i oblekem vypadal jako pravý Kašpárek z pohádky. Kolem malých úst a šibalských oči stále mu pohrával čtverácký úsměv. Měl však přece jednu chybu — mluvil rychle, ale to mu promineme, poněvadž nám chtěl všechnu svou moudrost najednou říci. Také dědek Klapzuba hrál již jako herec z povolání. Stále pokašlával a jeho nenasytný žaludek dával mu podnět k stálým nářkům. Ježibaba hrála velice dobře, výtečně dovedla změniti hlas, což není zajisté tak lehké. Soused Hrouda, známý lakomec, svou úlohu sehrál výborně. Všichni posluchači byli nadšeni a spokojeni hrou těchto mladých „umělců."

(Štěpánka Kourova, 4. roč. měšť. šk. v Ml. Vožici.)

Zpět