Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


F. Pavlovský, řed.: Návrat pana presidenta

[Ohníčky mládí, r. XII. (1934-35), str. 106]

Dne 21. prosince 1918 vypravilo se žactvo se sbory učitelskými na nádraží Votice - město, aby radostně uvítalo nejlepšího člověka, bojovníka za naši samostatnost pana presidenta T.G. Masaryka, který projížděl naší stanicí cestou z vyhnanství do vlasti. S jásotem pozdravovali jsme našeho drahého Osvoboditele, který nám s úsměvem rukou svou kynul. Na tento okamžik nikdy nezapomeneme!

Zpět