Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 103

Schůze

[28.2.1984]


V úterý dne 28.2.1984 se konala další schůze BSP ekonomického úseku ředitelství statku.

Schůzi zahájila předsedkyně BSP. s. Vandělíková přivítáním přítomných. Informovala členy o tom, že naše BSP obdržela odměnu 600,- Kčs za III. místo v soutěži brigád. Po zdanění zbývá 446,- Kčs, které bude použito na schůzovou činnost.

Bylo dohodnuto, že dne 28.4.1984 uspořádáme zájezd do Bratislavy na „FLORU“, zajistí s. Vandělíková.

Nová zaměstnankyně účtárny statku s. ing. Cihlářová Jana požádala o členství v BSP. Se souhlasem všech přítomných byla přijata.

S. Červová, zástupkyně BSP dílen, tlumočila poděkování za práci v uplynulém roce od OV SČSP, který ji k nám na tuto schůzi delegoval.

Dále jsme požádali o prohlídku ND a o návštěvu představení některé činohry. Naše žádost bude vyřízena v r. 1986.

Závěr schůze provedla s. Vandělíková. Oznámila, že při vyhodnocení I. kola ZZ nám OOR udělila mimořádnou pochvalu za účast.

Zpět