Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 100 až 101

Socialistický závazek

[listopad 1983]


Socialistický závazek


BSP – ekonomického úseku ředitelství Státního statku Votice na rok 1984.


Politická oblast:

 1. Všichni členové se budou zúčastňovat vnitrostranického vzdělávání, které pořádá ZO KSČ ředitelství, školení CO, ČSČK, bezpečnosti a ochraně při práci.
 2. Budeme se zúčastňovat oslav významných výročí, akcí pořádaných odbočkou SČSP v podniku i odbočkami SČSP v místě bydliště.
 3. Zapojíme se do výzdoby budovy i okolí administrativní budovy na všechna státní výročí.
 4. V soutěži ZZ pořádanou deníkem „Práce“ se zapojíme do X. ročníku soutěže, která je součástí politického vzdělávání našich členů.
 5. Zakoupíme známku solidarity v hodnotě 50 Kčs, kterou vylepíme do kroniky.

Kultura:

 1. Zakoupíme předplatné do divadla v Táboře.

list 101

 1. Uspořádáme zájezd spolu s rodinnými příslušníky.
 2. Nástěnku budeme používat k informaci o naší práci, politických událostech i o práci a úspěších našich přátel v SSSR.
 3. Budeme pečovat o pěkné pracovní prostředí.
 4. O své práci povedeme pravidelně kroniku.
 5. Přihlásíme se k odběru časopisů Svět socialismu a Sputnik. Nadále budeme odebírat časopis Svět práce.

Úsek vlastní práce:

 1. Kolektiv BSP bude propagátorem v rozšiřování a prohlubování chozraščotu, především na nižší provozní jednotky a pracoviště.
 2. V případě onemocnění člena BSP budeme vyřizovat jeho agendu.

Pomoc výrobě:

 1. Zemědělské práce (17 členů x 16 hodin) 272 hodin.
 2. Úprava prac. prostředí (17 členů x 4 hod.) 68 hodin.

Ostatní:

 1. Sebereme a odevzdáme do Sběrných surovin 100 kg starého papíru.
Zpět