Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 89 až 90

Schůze KSČ a DV ROH a oslava MDŽ

[8.3.1983]


Dne 8.3.1983 se konala v zasedací místnosti veřejná schůze KSČ a DV ROH, spojená s oslavou MDŽ.

Schůzi zahájil náměstek s. ing. Peterka. Provedl zhodnocení výsledků hospodaření za rok 1982. Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesl s. ing. Šremer. Dále promluvil předseda CZV KSČ s. ing. Krosnář.

Závěr schůze provedl ředitel statku s. ing. Hála. Poděkoval ženám za vykonanou práci v uplynulém období a popřál do dalšího roku hodně zdraví a úspěchů nejen v zaměstnání, ale i v osobním životě.

Ženy obdržely od mužů dárkové balíčky a květiny v květináči. Rovněž obsluha mužů byla skvělá. Při magnetofonu jsme si též zazpívali a zatančili.

List 90
Zpět