Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Dopis Rady Církve Československé ve Voticích panu Čeňku Kraupnerovi, starostovi města Miličína (27.1.1921)

[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 7]
[Fotokopie dokumentu]

Číslo: 6/21
Dne 27. ledna 1921
P.T. pan Čeněk Kraupner, starosta města Milčína

Vážený pane,

převzali jsme dopis, který psal jste panu Frant. Budilovi, starostovi města Votic a odpovídáme na něj následovně:

S velikou radostí přečetli jsme dopis Váš. Těší nás velmi, že kraj Táborský nechce zůstati pozadu, a sám hlásí se ku odkazu velikého kněze našeho, milovaného mistra Jana. Se zvláštním zadostiučiněním uvítali jsme tedy i Vaši zprávu, pane starosto, že chcete se osobně přičiniti, aby i u Vás v Milčíně, Církev Československá založena byla. U nás ve Voticích za necelé dva měsíce přihlásilo již přes 400 věrných Čechů ku této nám drahé a milé Církvi. A doufáme, že poznáte krásu bohoslužeb, radost věřících, vzkříšení víry již již hynoucí, že přilnete ku národní Církvi tak, jako jsme přilnuli k ní my. Za ten krátký čas poznali jsme ve Voticích, co nám Čechům v příčině víry dosud chybělo, ač všichni dávno jsme po něčem takovém toužili v hlouby svých srdcí. Odloučili jsme se s hrdostí od Říma nám vždy krajně nepřátelského a přiblížili jsme se národu a Kristu.

Chcete-li u Vás Církev Československou uvésti v život, není věru nic snadnějšího. Najdete vždy několik opravdových přátel této krásné myšlenky, sejděte se, napište nám, jak jste se rozhodli, a my Vám pak v čase nejkratším oznámíme, co byste v této věci měli činiti. Zajisté, že napřed bylo by třeba uspořádati u Vás v Milčíně přednášku o národní naší Církvi a ihned nechati sloužiti první mši.

K tomu poradíme Vám pak, abyste požádali někoho z Ústředí Církve, aby u Vás promluvil. Mši svatou mohl by třeba sloužiti sám přednášeč, třeba pan Dr Farský, nebo náš pan Farář Regál z Votic. Pokud se týče přihlášek, jsme ochotni Vám nějaké zaslati třeba ihned. V příčině dalších záležitostí zůstali bychom s Vámi zajisté ve spojení.

Prosíme Vás, pane starosto, ujměte se se vší silou záslužné a krásné práce ve prospěch naší národní Církve. Výsledek bude Vám pak tou nejlepší odměnou. Kdybyste se snad zajímali o služby Boží, a chtěli je poznati, přijďte třeba k nám do Votic. U nás každou neděli jsou ve školní tělocvičně bohoslužby velmi četně navštívené. Máme dne 2. února o 2. hod. odpoledne již první svatbu a tuto neděli dvojí křest.

Žádáme Vás o brzké zprávy, jež nám budou vždy velmi milé a pozdravujeme Vás bratrsky:


Za radu Církve Československé ve Voticích
J. Škvor, předseda
B. Křeček, tajemník

Zpět