Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 86 až 87

Socialistický závazek

[leden 1983]


Socialistický závazek

BSP ekonomického úseku ředitelství Státního statku Votice na rok 1983.

Politická oblast:

 1. Všichni členové se budou zúčastňovat vnitrostranického vzdělávání, které pořádá ZO KSČ ředitelství, školení CO, ČSČK, bezpečnosti a ochraně při práci.
 2. Budeme se zúčastňovat oslav významných státních výročí, akcí pořádaných místních odbočkou SČSP.
 3. Zapojíme se do výzdoby budovy i okolí administrativní budovy na všechny státní výročí.
 4. V soutěži ZZ pořádanou deníkem „Práce“ se zapojíme do devátého ročníku soutěže.
 5. Zakoupíme známku solidarity v hodnotě 50,- Kčs, kterou vylepíme do kroniky.

Kultura:

 1. Zakoupíme předplatné do divadla v Táboře.
 2. Uspořádáme zájezd s rodinnými příslušníky.
 3. Nástěnky budeme používat k informaci o naší práci a o politických událostech.

list 87

 1. Budeme pečovat o pěkné pracovní prostředí.
 2. O své práci povedeme pravidelně kroniku.

Úsek vlastní práce:

 1. Kolektiv BSP bude propagátorem v rozšiřování a prohlubování chozraščotu, především na nižší provozní jednotky a pracoviště.
 2. V případě onemocnění člena BSP budeme vyřizovat jeho agentu.

Pomoc výrobě:

 1. Zemědělské práce (17 členů x 16 hod.) - 272 hodin.
 2. Úprava pracovního prostředí (17 členů x 4 h.) - 68 hodin.

Ostatní:

 1. Sebereme a odevzdáme do Sběrných surovin 100 kg starého papíru.

Ekonom statku s. Pištěk seznámil přítomné s hospodářských výsledkem za rok 1982.

Dále byl schválen návrh zúčastnit se jednu sobotu brigády při úklidu Národního divadla.

Zpět