Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 82 až 83

Rozloučení se starým rokem a některými spoluzaměstnanci

[30.12.1982]


Ve čtvrtek dne 30.12.1982 se sešli členové naší brigády spolu s ostatními pracovníky ředitelství statku, aby se rozloučili se starým rokem. S. ředitel ing. Hála seznámil přítomné s hospodářským výsledkem r. 1982. Poděkoval pracovníkům ředitelství za vykonanou práci v uplynulém roce a popřál všem hodně zdraví a úspěchů do roku nastávajícího. S přáním všeho dobrého se připojil předseda CZV KSČ s. ing. Krosnář a předseda ZV ROH s. Symůnek.

Při této příležitosti jsme se rozloučili s dlouholetou spolupracovnicí a členkou BSP s. Martou Rungeovou, která odchází od 1.1.1983 na zasloužený odpočinek. S. ředitel jí předal děkovný dopis za vykonanou práci. Od spoluzaměstnanců jí byly předány krásné hrnečky, od děvčat z účtárny dostala na památku peněženku a drobné pracovní náčiní, která jako důchodkyně řádně využije.

Rozloučili jsme se rovněž drobným dárkem s hlavním zootechnikem statku se s. Kdýrem, který odchází od 1.1.1983 z našeho podniku.

list 83


Marta - důchodkyně
Zpět