Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 80

Schůze

[8.10.1982]


Další schůze BSP ekonomického úseku ředitelství Státního statku Votice se konala dne 8.10.1982.

Schůzi zahájila přivítáním přítomných s. Vandělíková. K zápisu z minulé schůze, který přečetla s. Kramperová, nebylo připomínek. Byl zhodnocen zájezd do Karlových Varů, který se uskutečnil dne 20.5.1982. Všem se líbil a byl dán návrh na uspořádání nového zájezdu.

S. Vandělíková zhodnotila plnění závazku, který je víc než stoprocentní. S výjimkou jednoho nemocného člena kolektivu odpracovali všichni více směn. Naši členové ochotně vypomáhali při všech akcích pořádaných jak ZV ROH, tak vedením podniku.

Byl dán návrh na uspořádání zájezdu do NDR na den 20.10.1982. Organizací zájezdu byla pověřena vedoucí brigády s. Vandělíková.

Dále bylo konstatováno, že předplatné v divadle v Táboře je více využíváno zaměstnanci ředitelství statku, než členy BSP.

Závěr schůze provedla s. Vandělíková, kde poděkovala všem za účast.

Zpět