Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 76 až 77

Oslava 50. narozenin Jiřího Pištěka

[28.5. 1982]


Člen a současně i patron naší brigády s. Pištěk Jiří – ekonom statku se dožil dne 28.5.1982 50 let.

Sešli jsme se proto v tento den v zasedací místnosti statku, abychom mu k tomuto životnímu jubileu poblahopřáli. Od vedení podniku mu byl předán obraz, od spoluzaměstnanců hodinky a gerbery.

S přáním a poděkováním za vykonanou práci přijeli též zástupci OOR Benešov a OVOS Benešov. Tajemník OOR předal s. Pištěkovi stříbrný odznak zasloužilého člena ROH. Od vedoucího tajemníka OV KSČ a od předsedy ONV obdržel blahopřejné dopisy.List 77Zpět