Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 74

Schůze

[14.5. 1982]


Dne 14.5.1982 konala se v zasedací místnosti ředitelství statku schůze BSP ekonomické úseku Státního statku.

Schůzi zahájila přivítáním všech přítomných s. Vandělíková. Zápis z minulé schůze přečetla s. Kramperová, přítomní neměli připomínek.

Bylo rozhodnuto uspořádat zájezd do Karlových Varů spolu s DV ROH ředitelství statku. Členové BSP a ROH budou mít zájezd zdarma, rodinní příslušníci a účastníci zájezdu z jiných podniků uhradí 20 Kčs.

Vzhledem k tomu, že malování ředitelství nebude v dohledné době provedeno, je nutné, aby členky brigády vypraly záclony. Malování bude uskutečněno dle možnosti OPS na podzim.

Bylo dohodnuto, že odměna, kterou BSP obdržela za III. místo v soc. soutěži vyhlášené statkem v částce 500 Kčs bude rozdělena mezi členy brigády na nákup upomínkového předmětu v K. Varech. Schůzi zakončila s. Vandělíková.

Zpět