Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 70

Schůze

[18.3.1982]

Další schůze naší brigády se konala v zasedací místnosti statku dne 18. března 1982.

Schůzi zahájila přivítáním všech přítomných s. Vandělíková. Přednesla návrh požádat ZV ROH Státního statku Votice o udělení bronzových odznaků pro tyto zbývající členky naší brigády:

Budilová Alena
Bursíková Ludmila
Heinrichová Věra
Jelínková Helena
Váňová Jaroslava

S návrhem o zaslání žádosti všichni přítomní souhlasí.

Dále byli všichni seznámeni, že naše BSP se umístila v socialistické soutěži statku na 3. místě, obdržela diplom a odměnu 500 Kčs. Bylo dohodnuto, že z těchto prostředků bude uspořádán dne 20.5.1982 zájezd do Karlových Varů a Lokte. Během měsíce května bude provedeno vymalování budovy ředitelství a všichni pomohou při úklidu.

Byla zakoupena známka solidarity v hodnotě 50 Kčs. Schůzi ukončila s. Vandělíková, poděkovala přítomným za účast.


Zpět