Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 68

Žádost o propůjčení názvu BSP – SČSP

[vlepený dopis:]OV
Svaz československo-sovětského přátelství
256 01 Benešov


Votice 23.3.1982


Věc: žádost o propůjčení názvu BSP – SČSP


BSP ekonomického úseku ředitelství státního statku Votice žádá tímto pro svoji BSP o propůjčení čestného názvu BSP československo-sovětského přátelství.

Tento návrh na požádání o propůjčení titulu vzešel z výroční schůze BSP konané dne 15.2.1982.

BSP ekonom. úseku úzce spolupracuje s místní odbočkou SČSP. Zúčastňuje se všech akcí, ať už to jsou schůze, oslavy, VŘSR, zájezdy. Organisovanost členů BSP ve SČSP je stoprocentní.

Práce naší BSP byla oceněna III. místem v socialistické soutěži pořádaném vedením statku.

Věříme, že na základě naší všestranné práce bude žádosti vyhověno.


Za BSP: patron (podpis nečitelný), Vandělíková – ved. BSP


Na vědomí: Odbočka SČSP statku Votice.

Zpět