Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 66 až 67

Socialistický závazek

[únor 1982]Socialistický závazek

BSP ekonomického úseku ředitelství Státního statku n.p. Votice uzavřený na počest X. všeodborového sjezdu ROH.Politická oblast:

 1. Všichni členové se budou zúčastňovat vnitropodnikového vzdělávání, které pořádá ZO KSČ ředitelství, školení CO, ČSČK, bezpečnosti a ochraně při práci.
 2. Budeme se zúčastňovat oslav významných státních výročí pořádaných místní odbočkou SČSP.
 3. Zapojíme se do výzdoby budovy i okolí administrativní budovy na všechny státní výročí.
 4. V soutěži ZZ pořádané deníkem Práce se zapojíme do osmého ročníku soutěže.
 5. Zakoupíme známku solidarity v hodnotě 50,-- Kčs, kterou vylepíme do kroniky.

Kultura:

 1. Zakoupíme předplatné do divadla v Táboře.
 2. Uspořádáme zájezd spolu s rodinnými příslušníky.
 3. Nástěnky budeme využívat k informaci o naší práci a o politických událostech.

List 67

 1. Budeme pečovat o pěkné pracovní prostředí.
 2. O své práci povedeme pravidelně kroniku.

Úsek vlastní práce:

 1. Kolektiv BSP bude propagátorem v rozšiřování a prohlubování vnitropodnikového chozrasčotu, především na nižší provozní jednotky a pracoviště.
 2. V případě onemocnění člena BSP budeme vyřizovat jeho agendu.

Pomoc výrobě:

 1. Zemědělské práce (17 členů á 16 hodin) 272 hodin.
 2. Úprava pracovního prostředí (17 členů á 4 hod.) 68 hodin.

Ostatní:

 1. Sebereme a odevzdáme do Sběrných surovin 100,-- kg starého papíru.
 2. Požádáme o propůjčení čestného názvu BSP Československo-sovětského přátelství na základě výsledků z uplynulého období.
Zpět