Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 64 až 65

Výroční členská schůze

[15.2.1982]Dne 15.2.1982 se sešli členové naší brigády v zasedací místnosti statku na výroční členské schůzi. Schůzi zahájila s. Kramperová, přivítala všechny přítomné.

Zprávu o činnosti BSP za rok 1981 přednesla s. Vandělíková. Zdůraznila, že uplynulý rok byl bohatý na politické události. Byl to hlavně XVI. sjezd KSČ, volby do zastupitelských orgánů a odborové konference. Všichni členové našeho kolektivu se zapojili do přípravy voleb, někteří byli zvoleni do zastupitelských orgánů. Účast na oslavách významných státních výročí je pro naše členy samozřejmostí. Dále se členové zúčastňují vnitropodnikového stranického vzdělávání pořádaného ZO KSČ ředitelství statku, školení CO i bezpečnosti práce. Tímto zapojením se potvrzuje angažovanost našich členů ve veřejném životě.

Pro náš kolektiv byl nejvýznamnějším dnem dvacátý osmý květen 1981, kdy mu byl udělen OVOS zemědělství v Benešově titul „Brigáda socialistické práce“ s právem nosit bronzové odznaky.

list 65

V soutěži ZZ pořádané deníkem „Práce“ jsme úspěšně ukončili sedmý ročník, o čemž svědčí čestné uznání, které nám bylo uděleno a pokračujeme v soutěži v osmém ročníku. O naší práci i politických událostech seznamujeme všechny nástěnkou umístěnou v chodbě našeho ředitelství.

Uspořádali jsme jeden zájezd na „Flóru Olomouc“ spolu s DV ROH, který se vydařil. Předplatné v divadle v Táboře je využíváno a to jak členy brigády, tak i ostatními spolupracovníky ředitelství.

Socialistický závazek na pomoc zemědělství nebyl splněn o 462 hodin a to proto, že nebyla tak velká potřeba naší pomoci.

Bylo dohodnuto a schváleno požádat o propůjčení čestného názvu „BSP Československo-sovětského přátelství“ na základě výsledků z uplynulého období.

Se závazkem na rok 1982 seznámila přítomné s. Malíková. K návrhu závazku nebylo připomínek a byl schválen všemi přítomnými.

Zpět