Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Dopis Rady Církve československé v Táboře, oznamující Husovy oslavy v roce 1923, vlepený na vnitřní stranu desek

[in: Kronika Církve československé v Miličíně]
[Fotokopie dopisu]

Č. j. 47

Bratrská rado starších,

zasíláme Vám předběžné oznámení o letošních oslavách památky Mistra Jana Husa v Táboře. Seznáte z něho, že také letos bude to slavnost velikého rozsahu, že bude spojena s manifestačním sjezdem náboženských obcí naší církve, na němž se opětně a důrazně budeme domáhati konečného zplnění svých základních požadavků, dále s poutí na památný Kozí Hrádek. Slavnosti osobně se zúčastní náš biskup br. Dr. K. Farský a kromě něho mluviti budou na ní ještě jiní vynikající řečníci. To všechno přesvědčuje naše nábož. obce, že o této táborská slavnosti nemohou zůstati stranou, že nesmí se k ní zachovati lhostejně.

Žádáme proto důtklivě všech bratrských rad starších CČS, aby k slavnosti naší, nad jiné důležité v zájmu naší církve, zaujaly rozhodně příznivé stanovisko a rozhodly a nám brzy oznámily, jakým způsobem se jí jejich obce zúčastní. Je nutno zúčastnění hromadného, co možno četného s korouhvemi neb prapory. Konejte v tom směru pilné přípravy už nyní bez průtahu, povzbuzujte svůj lid! Na shledanou v Táboře! S bratrským pozdravem

Dr. Konečný, tajemník
Kulaté razítko: Rada Církve Československé v Táboře

Zpět