Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 55

Schůze

[16.12.1981]

Dne 16.12.1981 se konala na ředitelství Státního statku schůze kolektivu BSP ekonomického úseku.

Schůzi zahájila předsedkyně s. Vandělíková. Seznámila přítomné s plněním závazku na rok 1981. Zdůvodnila, že celkový počet hodin nebyl splněn proto, že nebyl uplatněn požadavek na brigádu při sklizni brambor, se kterou se počítalo. Dále oznámila přítomným členům, že členka naší brigády s. Hubertová odchází do důchodu, proto bude svolána další schůze, kde jí bude předán upomínkový dárek.

Členové brigády souhlasí s návrhem, aby byla zakoupena známka solidarity v hodnotě 50 Kčs, kterou uhradí společně všichni členové.

Dále bylo dohodnuto, že bude uspořádán zájezd do Prahy spojený s návštěvou výstavy v Muzeu hlavního města Prahy.

V diskusi se přítomní členové vyjádřili k jednotlivým bodům a návrhům. Schůzi ukončila s. Vandělíková a poděkovala všem za účast.

Zpět