Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 52 až 53

Předání bronzových odznaků

[27.8.1981]

Členové naší brigády se sešli společně s ostatními zaměstnanci statku dne 27.8.1981 ve 13 hodin v zasedací místnosti ředitelství na schůzi BSP konané společně s členskou schůzí ROH.

Ekonom statku s. Pištěk provedl rozbor hospodaření statku za I. pololetí r. 1981 dle jednotlivých úseků po stránce finanční. Tyto údaje doplnil s. ing. Peterka pokud se týká přírůstků výroby mléka a dodávek do státních fondů.

Předseda CZV s. ing. Krosnář seznámil přítomné s odchodem ředitele statku s. Košty, který odchází z našeho podniku od 1.9.1981 do SŠ Neustupovské Otradovice. Zároveň oznámil, že do funkce ředitele statku je od 1.9.1981 jmenován nadřízeným orgánem s. ing. Hála.

Při této příležitosti ředitel statku, předseda CZV a předseda ROH předali bronzové odznaky těm pracovníkům účtárny, kteří byli navrženi dne 9.12.1980. Soudružka Váňová, Budilová, Bursíková a Heinrichová dosud odznaky neobdržely, protože byly na mateřské dovolené a s. Jelínková byla

list 53

přijata do našeho kolektivu později.

Jsme hrdi na to, že jsme získali hrdý titul „Brigáda socialistické práce“ a můžeme nosit bronzové odznaky.

Příkladným plněním úkolů budeme usilovat o to, abychom obdrželi stříbrné odznaky.


[vlepený dopis:]


OVOS zemědělství
Benešov


Benešov dne 1.6.1981


ZV ROH státní statek
Votice


P OVOS zemědělství Benešov na své schůzi dne 28. května 1981 projednal žádost kolektivu ek. úseku statku Votice o udělení titulu BSP a s právem jeho členů nosit bronzové odznaky.

Na základě předloženého hodnocení P OVOS kolektivu titul BSP uděluje s právem nosit bronzové odznaky.

Titul a odznaky předá při vhodné příležitosti zástupce OVOS. V příloze posílám objednávku na zakoupení odznaků a diplomu.

Se soudružským pozdravem

[razítko: Revoluční odborové hnutí, odborový svaz pracovníků zemědělství ... dále nečitelné, podpis nečitelný]

Zpět