Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 48

Schůze

[29.6.1981]

Další schůze kolektivu soutěžícího o titul BSP ekonomického úseku ředitelství Státního statku Votice se konala 29.6.1981 v zasedací místnosti.

S. Vandělíková zahájila schůzi, přivítala přítomné a provedla zhodnocení plnění socialistického závazku za I. pololetí r. 1981. Na pomoc zemědělství byl plán odpracovat 544 hodin, splněno bylo 248 hodin, to jest plnění na 45,5 %. Udělila pochvalu s. Rungeové a s. Frant. Pištěkovi, kteří odpracovali nejvíce brigádnických hodin. Členové brigády se zúčastnili školení ČSČK, CO a politického školení. Na úpravu pracovního prostředí si daly ženy závazek 40 hodin, splněno 28 hodin. Rovněž byl před májovými oslavami proveden úklid kolem budovy ředitelství.

Dále pravidelně navštěvujeme divadlo v Táboře, kde máme předplatné.

OVOS v Benešově rozhodl dne 28.5.1981 udělit bronzové odznaky naší BSP, které budou při nejbližší příležitosti předány.

Všichni souhlasí s návrhem uspořádat zájezd na Floru Olomouc. Schůzi ukončila s. Vandělíková.

Zpět