Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Antonín Norbert Vlasák: Okres Votický,
nástin statisticko-historický

[Bibliotéka místních dějepisův pro školu a dům, svazek I., nakl. Fr. A. Urbánek,
v Praze 1873]

[<<< Předchozí kapitola] [Obsah knihy] [Další kapitola >>>]


IX. Oldřichovec,
[str. 74 až 75]


víska s 61 dušemi v 9 domech, 13 žáků, rozkládá se při Linecké silnici, která zde vysokým Milčínským pohořím k Táboru vede; několik kroků za ní stojí tich a sám uprostřed hřbitova filiální kostelík sv. Havla, který roku 1350 farním býval v dekanátu Vltavském, byl však skrovně nadán, proto neplatil žádného desátku královského. Roku 1360 18. ledna po smrti plebana Mikuláše ku podání Blažeje a Jana odtud (z Oldřichovce) kněz Mikuláš Přibyslavův z Malkovic byl ustanoven ke kostelu v Oldřichovci: úvodcem byl pleban Votický. Mikuláš zemřel během téhož roku, na jeho místo podán Mikulášem a bratřími jeho nedílnými z Oldřichovce kněz Velislav z Prčice, který 30. prosince 1360 potvrzen a plebanem Neustupovským uveden. Roku 1398 navrhli patroni Zdeněk z Oldřichovce a Zbyněk z Buchova kněze Přibíka z Netvořic ke kostelu zdejšímu, který 17. prosince t. r. potvrzen a plebanem Otickým uveden byl.-— 1)


1) Lib. Confirm. I. 114, 141, V. 313.

str. 75

Roku 1520 náležel k statku Neustupovu .. „Oldřichovec s podacím kostelním . ." Roku 1589 Eva Kaplířová ze Slavkova a na Neustupově „od statku svého Neustupovského vesnice Podlesí, Zálesí a Oldřichovec s kostelním podacím pánu Bernardovi Hodějovskému z Hodějova na Chotěticích" prodala; z Chotěticemi dostal se Oldřichovec roku 1601 k panství Smilkovskému.

Buchov, ¼ hod. od Oldřichovce k severu stojí tisíc krokův od silnice samota o dvou selských statcích, náležející ke vsi Bílým Otradovicům; při té se nalézá rybník nehrubé velikosti, uprostřed něho ostrov, nad hráz a břehy povýšený, stromovím a křovím porostlý. Na tomto nyní zapomenutém místě pnula se jindy tvrz Buchov, sídlo rytířů Buchovců z Buchova. Zbyněk Buchovec z Buchova, hejtman táborský, byl r. 1420 po příchodu Žižkově na nově založený Tábor s tímto, Mikulášem z Husi a Chvalem Řepickým za staršího obce vyvolen, r. 1421 na sněmu Čáslavském do počtu dvaceti správcův zemských zvolen, účastniv se téměř všech válečných tažení, jakož i rokování strany táborské, umřel brzy po Žižkovi roku 1425. Rod jeho připomíná se dále. K roku 1440 Dorota z Petrovic, odjinud z Buchova, vdova.

Podlesí, ves s 140 obyv. v 15 domech, 36 žáků,

Zálesí, dvůr a Zvíšov malý, nyní hájovna, jindy samostatný statek s tvrzí, o níž ničeho historického pověděti nevíme. V čase novějším rozebrány jsou staré zdi, při čemž nalezeno množství kostí lidských na tvrzišti; kamene užito při stavbě líhopalny v Zálesí. Zálesí jest k Oldřichovci, Zvíšov k Milčínu přifařen.


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah knihy] [Další kapitola >>>]

Zpět