Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 41 až 42

Schůze a oslava MDŽ

[9.3.1981]

Dne 9.3.1981 konala se v zasedací místnosti ředitelství statku schůze BSP ekonomického úseku ředitelství Státního statku Votice, spojená s oslavami Mezinárodního dne žen.

Schůzi zahájila s. Vandělíková a přivítala všechny přítomné. Zhodnotila plnění socialistického závazku za rok 1980. Zdůraznila, že jsme se v uplynulém roce zúčastňovali vnitropolitického vzdělávání uspořádaného ZO KSČ, školení o bezpečnosti práce, civilní obrany a první pomoci. Stejně tak se všichni členové zúčastňovali oslav významných výročích. Pokračovali jsme v soutěži ZZ uspořádané deníkem „Práce“, kde jsme dostali opět čestné uznání. Ve všech kolech jsme měli správné odpovědi, ale šťastný los se nám vyhýbá.

Pravidelně jsme navštěvovali divadlo v Táboře, kde máme předplatné. Zájezd v loňském roce uskutečněn nebyl.

Od jara do zimy jsme se zúčastňovali brigád, jak při sběru kamene, sklizni sena a slámy, sklizni a třídění brambor. Naši snahu ocenily i okresní noviny „Jiskra“. Na závazek 340 hodin jsme odpracovali

list 42

1062 hodin. Na úklid a zlepšení pracovního prostředí jsme na závazek 51 hodin odpracovali 33 hodin. Zde došlo k nesplnění, ale celkově byl závazek překročen o 624 hodin.

V diskusi bylo mimo jiné hovořeno o nástěnce, která není vždy v plné míře využívána k informaci o naší práci. Byl dán návrh na zakoupení časopisu, který by se částečně využil jako materiál na nástěnku.

V závěru schůze promluvil ředitel s. Košta. Poděkoval všem za práci v uplynulém roce a popřál hodně sil a elánu do splnění závazku v roce 1981, který je podstatně vyšší oproti roku 1980.

S. Vandělíková ukončila schůzi pozváním všech na májové oslavy a přečetla závazek na rok 1981.

Všem ženám byly předány dárkové balíčky a květiny a bylo podáno občerstvení. K poslechu i tanci zahrála ženám k jejich svátku a dovršení dobré pohody známá „Nechvátalka“.

Zpět