Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 40

Zájezd do NDR

[březen 1981]

Kolektiv účtárny soutěžící o titul BSP navrhl jako nepeněžní odměnu zájezd do NDR ve dnech 2. až 5. března 1981 pro s. Vávrovou a Rungeovou za příkladné plnění úkolů, které vyplývají z členství v BSP.

Tento zájezd byl uspořádán svazem družstevních rolníků v Benešově k MDŽ.

V Berlíně navštívily soudružky Státní komickou operu, kde shlédly operu J. Offembacha „Let na měsíc“ a byly okouzleny překrásnou výpravou. Dále si prohlédly některé historické památky města. Zájezd se jim velice líbil.

Zpět