Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 38 až 39

Žádost o bronzové odznaky BSP

[9.12.1980]

Dne 9.12.1980 požádala naše brigáda ZV ROH Státního statku Votice o udělení bronzových odznaků BSP pro tyto členy ekonomického úseku:

Pištěk Jiří – patron
Herinková Marie
Hubertová Ludmila
Kramperová Blanka
Malíková Jiřina
Mikulanda Jiří
Pištěk František
Rungeová Marta
Šenoltová Dáša
ing. Šik Ondřej
Šoulavý Pavel
Vandělíková Marie
Vávrová Antonie
Vondrušková Miloslava

Svoji žádost odůvodňujeme takto:

 1. V roce 1978, kdy jsme oslavili 80. výročí [30. výročí] Vítězného února , se ekonomický úsek ředitelství statku rozhodl, že bude soutěžit o získání titulu BSP. Dne 23.5.1978 si vytyčil závazek, který nejen

  list 39

  splnil, ale i překročil.
 2. Na úseku politickém se všichni členové zúčastňovali a i nadále zúčastňují vnitropolitického stranického vzdělávání, které provádí ZO KSČ ředitelství statku, všech školení bezpečnosti práce, civilní obrany, první pomoci a oslav státních svátků.
  Za soutěž ZZ jsme dostali již dvakrát čestné uznání.
 3. Uspořádali jsme dva zájezdy i s rodinnými příslušníky, nezapomínáme ani na členky, které jsou na mateřské dovolené.
  Navštěvujeme divadelní představení v Táboře, kde máme předplatné.
  Pečujeme o pěkné pracovní prostředí v naší administrativní budově.
  Vedeme si běžně o naší práci kroniku.
 4. Zúčastňujeme se od jara do zimy brigád, jak při sklizni sena, sběru kamene, sklizni slámy, sklizni a třídění brambor. Každý z členů odpracoval v průměru 10 brigád, někteří členové i 18 brigád. Je však třeba říci, že u některých je třeba zvýšit iniciativu.
Zpět