Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 31 až 32

[14.3.1980]

Konference ROH

Dne 14.3.1980 se konala v kulturním domě v Přestavlkách slavnostní konference ROH, které se zúčastnili též členové naší brigády.

Během schůze promluvila řada funkcionářů statku, mezi jinými i členka BSP s. Malíková, která přednesla zprávu o hospodaření ZO ROH statku za rok 1979 a plán na rok 1980.

Podrobnou zprávu o hospodaření v uplynulém roce podal náměstek s. ing. Peterka. Poukázal na klady i nedostatky a srovnal výsledky hospodaření v minulém roce s léty předešlými.

Konference měla zvláštní slavnostní ráz, neboť se jí zúčastnil krajský tajemník KSČ s. Hájek, který pozdravil konferenci jménem KV KSČ. Dále byli přítomni zástupci ONV a SBČS Benešov a zástupci patronátních závodů Tesla Votice a Konstruktiva Praha.

V závěru schůze vystoupila LŠU a ZDŠ Sedlec-Prčice a k tanci a poslechu zahrála dechová hudba.

List 32Zpět