Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 28 až 29

[únor 1980]

Socialistický závazek

Na počest 35. výročí osvobození čs. Sovětskou armádou uzavírá BSP ekonomického úseku ředitelství Státního statku tento socialistický závazek:

Oblast politická:

 1. Všichni členové BSP budou pravidelně navštěvovat vnitrostranické vzdělávání pořádané ZO KSČ.
 2. Budeme se zúčastňovat přednášek o bezpečnosti a ochraně při práci, školeních CO, ČSČK.
 3. Tak jako dosud, budeme se zúčastňovat všech oslav významných výročí.
 4. Na májové oslavy vyzdobíme budovu ředitelství statku.
 5. V roce 1980 budeme pokračovat v soutěži ZZ, pořádanou deníkem „Práce“.

Oblast kulturní:

 1. Uspořádáme jeden zájezd spolu s rod. příslušníky členů BSP.

List 29

 1. Zakoupíme předplatné do divadla v Táboře.
 2. Budeme dbát o hezké pracovní prostředí jak v kancelářích, tak i na chodbách naší administrat. budovy.
 3. Povedeme pravidelně nástěnku o práci BSP.

Na úseku vlastní práce:

 1. Tak jako dosud budeme pomáhat nově nastoupivším účetním při zapracování.
 2. Svoji vlastní práci budeme dělat s největší pečlivostí a odpovědností.
 3. V případě nemoci člena BSP budeme vyřizovat jeho agendu.

Pomoc výrobě:

 1. Na zemědělských pracech odpracujeme 340 hodin (17 členů a 20 hodin).
 2. Na úpravě pracovního prostředí odpracujeme 102 hodin (17 členů a 6 hodin).
 3. Při úklidu před oslavami 1. a 9. května – 51 hodin (17 členů a 3 hodiny).

Plnění závazku budeme sledovat pololetně.

Zpět