Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 26 až 27

[21.2.1980]

Ve čtvrtek dne 21.2.1980 sešli se členové brigády ekonomického úseku Státního statku Votice v zasedací síni, kde se konala výroční členská schůze.

Zahájení provedla s. Vandělíková přivítáním všech přítomných, zvláště pak hostů, s. ředitele Košty, předsedy CZV KSČ s. ing. Krosnáře a s. Symůnka, předsedy ROH. Dále přítomné seznámila s činností naší brigády za uplynulý rok 1979. Hovořila o tom, že členové BSP se zúčastňovali pravidelně vnitropodnikového vzdělávání, které uspořádala ZO KSČ ředitelství statku. Všichni prošli školením ochrany a bezpečnosti práce a CO, které naše členky uplatnily při cvičení CO v Benešově, kde si vedly velmi dobře a byla jim okresním orgánem udělena písemná pochvala. Rovněž náš kolektiv dostal písemné uznání za účast v soutěži ZZ, uspořádanou deníkem „Práce“. V loňském roce byl uspořádán zájezd do NDR, kde jsme navštívili v Drážďanech Klenotnici a obrazárnu s díly starých mistrů, až po současnost. Pravidelně jsme navštěvovali divadlo v Táboře,

List 27

kde máme předplacena 4 místa.

Členové naší brigády se podíleli na úpravě hezkého prostředí, muži na př. při stavbě zídky u parkoviště naší nové administrativní budovy a ženy péčí o květiny a praním záclon.

Zúčastňovali jsme se dle potřeb podniku brigádnických prací, jako je sběr kamene, ruční vysekávání mechanizaci nepřístupných mezí a luk a sušením tohoto sena. Dále jsme pomáhali při sklizni balíkové slámy a brambor.

S. Vandělíková zdůraznila, že i tato naše malá pomoc je příspěvkem našeho podniku k plnění jeho náročných úkolů.

V diskusi promluvil s. ředitel Košta, s. Pištěk, ekonom statku a předseda ZV ROH s. Symůnek. Zaměřili se rovněž na zhodnocení práce našeho kolektivu v uplynulém roce a do další práce popřáli hodně tvůrčí síly a úspěchů.

Závěr schůze provedla s. Vandělíková a požádala s. Vondruškovou o přečtení závazku na rok 1980.

Zpět