Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 23

[21.11.1979]

Ve středu 21.11.1979 uspořádala naše BSP pro členy a příslušníky jejich rodin jednodenní zájezd do NDR – do Drážďan. Přihlásilo se celkem 38 lidí. Odjezd autobusu byl ve 3.00 hod. ráno z Prčice. Přes Cínovec jsme pokračovali směrem na Drážďany. Na určené místo jsme šťastně dojeli. Dopoledne byla na programu prohlídka obrazárny ve Zwingeru. Shlédli jsme překrásné obrazy starých mistrů. Nadšeni jsme byli též prohlídkou uměleckých klenotů se sbírky Saských Kurfiřtů. Odpoledne jsme věnovali prohlídce obchodního domu a každý se snažil zakoupit svým nejbližším malý dáreček.

V 16.00 hodin jsme se sešli na parkovišti a vydali se k domovu. Cesta neprobíhala tak hladce jako ráno, protože na celnici NDR na Cínovci jsme čekali šest hodin na celní odbavení.

Na votické náměstí jsme přijeli po jedné hodině v noci a autobus pokračoval dále na Prčici. Byli jsme po dlouhé cestě unaveni, ale zájezd se všem líbil.

Zpět