Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 16

[1.11.1979]

Další schůze BSP se konala ve čtvrtek dne 1.11.1979 v zasedací síni statku. Předsedkyně brigády s. Vandělíková přivítala všechny přítomné. Hovořila o brigádnických akcích uskutečněných v roce 1979. Členové naší brigády se v průběhu roku pravidelně zúčastňovali brigád. Při sběru kamene bylo odpracováno 265 hodin. Další akcí byla sklizeň sena, kde jsme odpracovali 145 hodin. Ve žních jsme pomáhali při svozu slámy, celkem 212 hodin. Při sklizni brambor jsme odpracovali 136 brigádnických hodin na kombajnu.

Ekonom statku a patron brigády s. Pištěk seznámil přítomné s postupem polních prací. Zhodnotil výsledky, kterých bylo v letošním roce v rámci statku dosaženo a hovořil o čerpání mezd.

Na dnešní schůzi jsme do našich řad přibrali tři nové členky, pracovnice účtárny. Je to soudružka Jelínková, Váňová a Budilová.

Členky naší brigády si dali závazek, že budou prát záclony na ředitelství.

Závěr schůze provedla s. Vandělíková.

Zpět