Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 10. až 12

[14. a 16. 11. 1978]

Dne 16.11.1978 se sešli členové BSP na své třetí schůzi. Zahájila ji vedoucí brigády s. Vandělíková. Provedla hodnocení dosavadní činnosti a plnění závazku. Hovořila o kulturních akcích, o kterých již bylo řečeno, a dále o odpracovaných brigádnických hodinách. Při letošní nepřízni počasí si členové brigády uvědomili nutnost zapojit se do prací při sklizni sena. Zúčastnili se proto brigád při sušení sena na místech, kde není možno použít mechanizace. Na závazek 145 hodin bylo při sklizni sena odpracováno 116 hodin. Splnění se nedosáhlo proto, že 4 členové se nezúčasnili brigád ze zdravotních důvodů, ačkoliv závazek byl uzavřen všemi členy.

Členové brigády pomáhali rovněž při sklizni brambor. V době od 9.10. do 14.10. bylo na bramborovém kombajnu denně několik lidí. Dále jsme chodili nejenom sbírat brambory, ale pomáhalo se také při kátrování na bramborárně. Na závazek 145 hodin bylo odpracováno 456 hodin.

List 11

14.11.1978

Členka brigády a zároveň vedoucí účtárny s. Herinková oslavila 50. narozeniny. K tomuto životnímu jubileu jí bylo blahopřáno a předána bonboniéra. Spolupracovnice jí věnovaly zlatý přívěsek.

List 12

Soudružka Vandělíková hovořila dále o tom, že se naše brigáda zúčastní od II. kola soutěže ZZ 1978-79 vyhlášené redakcí „Práce“.

Pro příští rok bude zajištěno předplatné pro 8 lidí do divadla v Táboře.

Závěrem schůze seznámila s. Vandělíková přítomné členky s obsahem schůze rady BSP.

Zpět