Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 8.

[10.6.1978]

Jako první kulturní akce brigády BSP byla návštěva divadla v přírodě na Konopišti na představení „ZLATÉ KAPRADÍ“ sehrané herci pražských divadel dne 10.6.1978. Za doprovodu líbezných melodií Smetanovy „Mé vlasti“ a bohaté výpravy si všichni odnesli domů nezapomenutelný kulturní zážitek.

Dne 10.6.1978 jsme se zúčastnili Mírové slavnosti na Konopišti. Slyšeli jsme zde projevy představitelů KSČ a ONV, dále hodnotný program a vystoupení dětí z některých ZDŠ v okrese. Vystoupení se zúčastnilo také několik dětí členek naší brigády.

Další akcí naší brigády byla návštěva divadla v Sedlci, kde sehráli ochotníci z Vrchotic veselou operetu Járy Beneše „ULIČNICE“. Byl to večer humoru a smíchu.

Zpět