Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989, list 4.

[nedatováno]

Na ustavující schůzi seznámil s. Symůnek soutěžící s jejich úkoly i podmínkami, za kterých může být titul BSP udělen.

S. Frejlach hovořil o BSP dosud na statku ustanovených a o výhledu ustavování nových brigád.

Byly provedeny volby:

vedoucí BSP - Vandělíková Marie
jednatel BSP - Kramperová Blanka
kronikář BSP - Šenoltová Dáša
nástěnkáři - Vávrová, Vondrušková
patron brigády - Pištěk Jiří - ekonom

Bylo rozhodnuto, že s. Vandělíková Marie bude rovněž zástupcem do rady všech BSP.

Zpět