Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989, list 3.

[13.4.1978]

Ekonomický úsek Semenářského státního statku Votice se rozhodl, že v roce, kdy jsme oslavili 30. výročí Vítězného února, bude usilovat o získání titulu

„Brigáda socialistické práce“

Dne 13. 4. 1978 se sešel celý ekonomický útvar spolu s předsedou ZV ROH s. Symůnkem a patronem brigád na statku s. Frejlachem, kteří již mají zkušenosti se zakládáním brigád. Oba soudruzi přislíbili, že radou i pomocí nás i nadále budou vést, abychom hrdý titul „Brigáda socialistické práce“ získali.

Zpět