Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 190

[nedatováno]

Členská schůze

S. Doubková přivítala přítomné členky a seznámila nás s programem jednání. Nejdříve nám poděkovala za brigádnickou pomoc při sběru brambor, úpravě prostranství okolo hotelu a nákupního střediska, dále za pomoc při zajištění vítání občánků do života. Byl projednán plán práce na rok 1979 a bude předložen MV NF. Kontroly se provedou příští týden. Dvě členky byly požádány, aby byly přítomny při prodeji kakaa. S. Doubková byla na prodejně č. 262 a s. Žbánková na prodejně č. 169. Dále DV Jednoty žádá, aby byly do Miličína dovezeny mandarinky a pomeranče. Dosud se tak nestalo, přestože do Votic byly dovezeny již několikrát. Naši spotřebitelé jsou rozhořčeni. Jako hlavním bodem jednání bylo zajistit zájezd do Prahy na lední revue 14.12.78. S. Žbánková zajistí autobus a s. Doubková již opatřila vstupenky, za které bude vybírat peníze.

Zpět