Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, listy 187 - 188

[12.11.1978]

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti spolu s DV Jednoty pravidelně pořádají 2x do roka krásný obřad „vítání občánků do života“. Je to už vžitá tradice a sotva by dnes někteří rodiče slavnostní akt opomenuli. V Miličíně přicházejí do slavnostně vyzdobené zasedací síně se svými dětmi v náručí, aby se zapsali do Pamětní knihy a aby svým podpisem stvrdili své rozhodnutí vychovat z dětí dobré občany své vlasti.

List 188

Toto vítání bylo obzvlášť slavnostní, protože jsme uvítali do řad našich občanů třetího syna naší členky DV Jednoty Jiřiny Hrdinkové a dceru vedoucí prodejny smíšeného zboží Aleny Kosíkové. Po skončení obřadu členky DV předaly maminkám kytičku a od SPOZ dětem malou pozornost. Byl to hezký a dojemný obřad, který naplňovala touha vyjádřená verši „Je nám dobře na zemi. Voní, zpívá celá zem, je nám děti, dobře všem“!

Zpět