Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 185

[26.9.1978]

Výborová schůze

S. předsedkyně přivítala přítomné členky a seznámila nás s došlou poštou. Jako jedním z dopisů jsme se zabývaly a to z ústředí Jednoty ohledně nákupu vajec. Utvořily jsme dvojice a v příštích dnech navštívíme obyvatele a přesvědčíme je o výkupu vajec do sběrny, kterou je u nás prodejna smíšeného zboží, dnes vedoucí s. Pitráková.

Kontroly na prodejnách se provedou 27.10.1978. Členky DV projednaly programový plán na r. 1978, byl bez připomínek schválen, a tento zašlou na ústředí Jednoty a MNV. Jako hlavním bodem jednání bylo řádně zajistit vítání občánků, které se bude konat 12.11.1978. S. Doubková zajistí pro maminky a děti dárečky a s. Žbánková zajistí u s. Kořínkové v ZDŠ kulturní vložku. Dále zajistíme řádnou účast na veřejnou slavnostní schůzi k VŘSR.

Zpět