Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 183

[24.8.1978]

Výborová schůze

S. Doubková přivítala přítomné členky a seznámila nás s pokyny z ústředí Jednoty. S. Malíková nás seznámila s jednáním rady MNV v Miličíně. Bylo dojednáno, aby prodejní doba v samoobsluze byla do 11 hodin. Byly jsme požádáni místním JZD, abychom jim pomohly při sklizni (brambor) slámy. Tuto pomoc jsme jim přislíbily.

Zpět