Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, listy 176 - 177

[24.6.1978]

Mezinárodní družstevní den v Praze

V sobotu 24.6. jsme uspořádaly pro družstevníky zájezd do Prahy na družstevní den v prostorách pražského Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Při výjezdu nám počasí moc nepřálo, zvláště pak dopoledne, kdy jsme se chtě nechtě museli proplétat mezi stánky spotřebních družstev s rozevřenými deštníky. Ale déšť nám radost nepokazil. Po československé a sovětské hymně se při zahájení ujal slova předseda ÚRO dr. ing. Leopold Kovalčík. Přivítal mezi přítomnými člena ÚV KSČ a místopředsedu NF ČSSR prof. dr. T. Trávníčka a další představitele.

List 177

Poté se s. Kovalčík krátce zabýval významem a posláním Mezinárodního družstevního dne a zdůraznil přínos československého družstevnictví k realizaci jeho myšlenek a cílů. Slavnostní zahájení oslav MDD zakončily tóny Internacionály. Poté jsme se rozešli do prostor Sjezdového paláce, abychom si prohlédli další z vystaveného zboží. Navečer jsme se sešli v Hudebním divadle v Nuslích, abychom společně shlédli lidovou operu od Karla Hašlera „Podskalák“. Toto představení se všem moc líbilo.

Zpět