Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 175

[21.6.1978]

Výborová schůze

S. předsedkyně přivítala přítomné členky a v samém začátku poděkovala členkám za zajištění a zdárný průběh při vítání občánků. Projednalo se splnění programového plánu za I. pololetí. Kontroly se provedou 26.6., t.j. v pondělí, hlavní zaměření bude na čistotu, zda jsou prodejny dobře zásobeny na letní měsíce. Jako hlavním bodem jednání bylo, že DV s MNV, aby po dobu letních měsíců měly prodejny s potravinami prodlouženou uzavírací dobu alespoň do 17-18 hod. Obdržely jsme pozvánku na ukončení školního roku, což byla pověřena s. Doubková a s. Žbánková. Jako poslední bod bylo zajištění zájezdu, který jsme obdržely od Jednoty na mezinárodní družstevní den do Prahy. Zajistily jsme si večerní představení na divadlo od Karla Hašlera „Podskaláci“.

Zpět