Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 174

[18.6.1978]

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti spolu s DV Jednoty vítal nové občánky do života. S. Doubková, předsedkyně SPOZ, přivítala přítomné rodiče se svými dětmi a předala slovo předsedovi MNV s. Svatošovi, který vyzdvihl vymoženosti naší socialistické společnosti. Zároveň jim předali malou pozornost a maminkám kytičku karafiátů. Této společenské události jsme se zúčastnily a tím jsme navázaly spolupráci se složkami NF.

Zpět