Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 173

[10.6.1978]

Mírová manifestace na Konopišti

Okresní mírová manifestace se konala 10.6. v areálu přírodního divadla na Konopišti. Po hymnách byli vypuštěni holubi, kteří zakroužili mezi vrcholy okolních smrků a pak společně odlétají, aby symbolicky odevzdali poselství míru. Mírovou manifestaci zahájil předseda ONV V. Škorpa, uvítal vedoucího delegace KV KSČ tajemníka KV KSČ V. Karase, delegaci z Prahy, tajemnici ÚV KSČ J. Maleckou a další hosty. Jako dalšího slova se ujal V. Karas, tajemník KV KSČ. Vyzdvihl mírovou iniciativu Sovětského svazu, které si váží všichni pokrokoví a mírumilovní lidé na celém světě. Účastníci přijali rezoluci adresovanou České mírové radě v Praze, která ostře odsuzuje snahu imperialistických kruhů o zavedení neutronové bomby do výroby. Tato rezoluce byla jednomyslně přijata. Nakonec následoval bohatý kulturní program. Této manifestace jsme se všechny zúčastnily.

Zpět