Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, listy 160 až 161

[4.4.1978]

Výroční členská schůze

Schůze se konala 4. dubna jako vždy za veliké účasti občanů v hotelu „Česká Sibiř“. Schůzi zahájila předsedkyně s. Doubková, zároveň přivítala předsedy NF a aktivistu s. Opekara. Kulturní vložku přednesly naši nejmenší z MŠ. Na závěr svého vystoupení předaly členkám DV malou kytičku. S. Doubková podala zprávu o činnosti DV za uplynulý rok a seznámila členskou základnu se všemi akcemi hlavně v uplynulém roce DV uspořádal. S. Zíková přečetla zprávu o čerpání peněz ze sdružených prostředků, které používáme na malé

List 161

dárky našim členům při jejich životních jubileích, pohoštění při členských schůzích, vítání občánků ap. S. Opekar seznámil členy s hospodařením a úkoly družstva. Protože členka DV K. Kubíčková přechází do revisní komise, byl dán návrh na členské schůzi na nové volební období a to s. Poustecká, která byla všemi hlasy zvolená. Pak bylo podáno pohoštění. Na závěr s. Doubková popřála všem hodně pevného zdraví a poděkovala za velikou účast.

Zpět